PGRLF OTEVÍRÁ PROGRAM PROVOZ 2022 – DOTACE JISTINY ÚROKŮ Z PROVOZNÍCH ÚVĚRŮ

PGRLF OTEVÍRÁ PROGRAM PROVOZ 2022 – DOTACE JISTINY ÚROKŮ Z PROVOZNÍCH ÚVĚRŮ

PGRLF otevírá příjem žádostí o dotaci snížení jistiny provozních úvěrů.

Termín: od 30.8.2022, 9:00 hod. do vyčerpání alokace 750 mil. Kč nebo do zaregistrování 2000 žádostí.
Podmínky:
Žadatel:

– zemědělský podnikatel, prvovýrobce
– uzavřel v roce 2021 s PGRLF smlouvu o poskytnutí podpory v některém z programů nebo mu v roce 2021 PGRLF vyplatil podporu v některém z programů
– je malý nebo střední podnikatel
– pozor na charakteristiku „jednoho podniku“ – podniky se vzájemnými vazbami jsou považovány za jeden podnik („Pokyny“ A.1.15.)
– není v likvidaci, neprobíhá konkursní řízení, není v úpadku
 

Úvěr:
– jen provozní úvěry poskytnuté kteroukoliv bankou

Podpora:

– max. 250.000,- Kč, max. do 50% nesplacené jistiny úvěru
– do 1 měsíce od podání žádosti předložit PGRLF kopii úvěrové smlouvy
– do 6 měsíců od podání žádosti doložit originál Potvrzení o nesplacené výši jistiny úvěru vystavený bankou
– podporu použít na splacení jistiny úvěru do 2 let od podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory

Žádost:
– elektronicky na webu PGRLF od 30.8.2022, 9:00 hod.

Celá zpráva ZDE.
Pokyny ZDE.