Parlament vetoval návrh na vynětí některých pesticidů

Parlament vetoval návrh na vynětí některých pesticidů

Poslanci EP vetovali návrh Evropské komise ohledně identifikačních kritérií endokrinních disruptorů (tzv. hormonálně aktivních látek). Europoslanci nesouhlasí s vynětím látek, které jsou navrženy tak, aby narušovaly endokrinní systém. Evropská komise bude muset neprodleně přijmout nový návrh.

Evropský parlament ve středu vetoval návrh Komise, který měl osvobodit některé chemické látky v pesticidech od toho, aby byly identifikovány jako endokrinní disruptory.

Evropská komise podle poslanců EP překročila své pravomoci, když navrhla neidentifikovat látky cíleně vyvinuté tak, aby útočily na endokrinní systém organismu – zejména škůdců, jako endokrinní disruptory.

Další kroky

Námitka, kterou navrhli poslanci EP Jytte Guteland a Bas Eickhout, byla schválena 389 hlasy (235 poslanců hlasovalo proti a 70 poslanců se zdrželo hlasování). Poslanci tak absolutní většinou hlasů zablokovali návrh. Evropská komise proto bude muset navrhnout novou verzi textu s přihlédnutím k námitkám poslanců EP.

Fakta

Právní předpisy Evropské unie vyžadují, aby pesticidy nebo biocidní látky neměly endokrinně negativní účinky na jiné druhy, než na které jsou určeny. K uplatnění této legislativy potřebuje EU seznam vědeckých kritérií pro identifikaci hormonálně aktivních látek.

Návrh Komise se týkal vědeckých kritérií pro identifikaci vlastností chemických látek, které narušují endokrinní funkci. Identifikace těchto vědeckých kritérií je prvním krokem k opatřením, která sníží jejich přítomnost a ochrání zdraví občanů.

Evropský soudní dvůr v prosinci roku 2015 rozhodl, že Komise porušila právní předpisy Evropské unie tím, že neuveřejnila na konci roku 2013 kritéria pro určení endokrinních disruptorů. Poslanci EP opakovaně vyzývají EU, aby zasáhla proti těmto látkám.

Zpráva Programu OSN pro životní prostředí a Světové zdravotnické organizace označuje endokrinní disruptory za „globální hrozbu“ a odkazuje na vzestup mnoha onemocnění souvisejících s endokrinním systémem u lidí i volně žijících živočichů. Zpráva říká, že existují důkazy o neblahých reprodukčních účincích (jako neplodnost, rakovina či vrozené znetvoření) a tyto látky by rovněž mohly mít nepříznivý efekt na správnou funkci štítné žlázy, funkci mozku, obezitu, metabolismus, inzulín či glukózovou homeostázu.

Zdroj: Irena KUBÁŠKOVÁ

Tisková atašé Evropského parlamentu

http://www.europarl.europa.eu