Osvobození od daně z nemovitosti pro ekologicky významné prvky zapsané v LPIS od roku 2020

Osvobození od daně z nemovitosti pro ekologicky významné prvky zapsané v LPIS od roku 2020

Od letoška platí pro ekologicky významné prvky zapsané v LPIS  osvobození od daně z nemovitostí. Stanovila to novela zákona o dani z nemovitých věcí č. 364/2019 Sb. (§ 4, odst.1, písm. k):

k) pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází

1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,

2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo

3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání,

 

Pokud chcete uplatnit osvobození EVP na svých pozemcích, musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, ve kterém uplatníte osvobození od daně na výměru svých EVP a přiložit výpis z LPIS, který získáte ve veřejném LPIS více informací ZDE