Ohlášení vyšší moci z důvodu sucha – Informace SZIF

Ohlášení vyšší moci z důvodu sucha – Informace SZIF

Podle informace SZIF ze dne 2.8.2018, musí žadatel při ohlášení vyšší moci z důvodu sucha kromě formuláře doručit také Potvrzení ČHMÚ o půdní vlhkosti. Sucho v dotčené lokalitě bude identifikováno, pokud % využitelné vodní kapacity bude maximálně 50% (tj. míra ohrožení suchem bude „středně velká“). To se netýká povolení příkrmu na druhově bohatých pastvinách.

Celá informace SZIF je v příloze.