Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 7. 2017

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 7. 2017

K 15. červenci 2017 zpracoval Český statistický úřad odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, máku, vybraných druhů ovoce a zeleniny a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), řepky, brambor raných, jahod, třešní a višní. 

Podle těchto zpřesněných odhadů se očekává sklizeň základních obilovin (tj. vč. triticale, ale bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) ve výši 6 709 tis. tun při průměrném výnosu 5,32 t/ha. Proti odhadu z předcházejícího měsíce to znamená snížení očekávané produkce základních obilovin o 236 tis. tun, tj. o 3,4 %. Při porovnání s loňskou skutečností je to méně o 1 020 tis. tun, tj. o 13,2 %. 

U pšenice celkem se počítá s produkcí 4 665 tis. tun, tj. ve srovnání s loňskou sklizní množství o 14,5 % nižší (z toho sklizeň pšenice ozimé činí 4 462 tis. tun). U ječmene celkem se předpokládá sklizeň nižší o 12,3 %, a to 1 619 tis. tun (z toho sklizeň ječmene jarního činí 1 090 tis. tun, tj. o 9,7 % méně než v roce 2016). Hektarový výnos pšenice ozimé je odhadován na 5,68 tun (loňská skutečnost 6,57 tun), žita 4,71 tun (4,98 tun) a ječmene jarního 4,73 tun (5,45 tun). 

Sklizeň raných brambor (sklizeň do 30. 6.) dosáhne 22 tis. tun při očekávaném průměrném výnosu 19,84 t/ha. Produkce řepky při předpokládaném hektarovém výnosu 3,04 tun (vloni 3,46 tun) se očekává ve výši 1 199 tis. tun, tj. o 160 tis. tun (o 11,8 %) méně než v loňském roce. Produkce máku 23 tis. tun se proti minulému roku (29 tis. tun) snížila, hektarový výnos se snížil na 0,70 t (vloni 0,80 t/ha).

Informace ze dne 11. 8. 2017 ke stažení v odkazu: http://www.apic-ak.cz/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-7-2017.php

 

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz