Odhad sklizně jablek v Evropské unii

Odhad sklizně jablek v Evropské unii

Odhad letošní sklizně jablek v EU je třetí nejnižší sklizní ve dvacetileté historii a podobá se tak špatným letům 2006, 2007 a 2010.

Ve srovnání s daty starými 10 let je však nutno brát v potaz navýšení produkčního potenciálu Polska, takže ve skutečnosti 9 zemí EU zaznamenalo nejkritičtější odhad sklizně poslední dekády. Několik zemí, stejně jako ČR, zejména pak Rakousko a Slovinsko zaznamenaly obrovské ztráty již v roce 2016 a i v roce 2016 byla jejich sklizeň těžce poškozena.

Při porovnávání ztrát jednotlivých zemí je nutno také brát v potaz opatření, jaká dané země činí proti jarním mrazíkům. V Nizozemí či Itálii je bez proti mrazové závlahy jen 10-20% sadů, zatímco u nás či v Belgii je tomu naopak. Právě rozdíl v možnosti ochrany sadů před mrazy je vidět na rozdílu odhadu sklizně v Belgii a Nizozemí, kde byly povětrnostní podmínky obdobné.

Mezi málo poškozené země patří tentokráte Španělsko a Francie, kde je, až na poškození menšího rozsahu sklizeň normální až velmi dobrá.

Důležitým aspektem je též kvalita plodů. V řadě zemí s většími mrazovými poškozeními lze očekávat vyšší podíl ovoce na zpracování a v důsledku špatného opylení (např. Polsko) avizuje velký podíl jablek s prognózou špatné skladovatelnosti. Největší propad produkce je ve skupině Jonagoldu -42%, dále u Idaredu -30% a Goldenu Delicious -18%. Naproti tomu, produkce Galy se očekává více-méně normální (-3%). Většina států EU, kromě DE, FR a BE očekávají menší velikost plodů. Belgie a Francie očekávají ranější sklizeň o 14 dnů respektive 1 týden (FR). Ranější sklizeň o 3-5 dnů očekává i NL.

Naopak Pobaltí očekává odklad sklizně až o 14 dnů.

 

Zdroj: Zpravodaj OUČR

(WAPA, AMI, konference Prognosfruit 2017, komentář R.Chaloupka, tajemník OUČR)