ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

 

Vzhledem k tomu, že ke dni 11. 4. 2021 byl v České republice ukončen nouzový stav, nicméně přetrvává nepříznivá epidemická situace a jsou v platnosti mimořádná opatření,* :
 

  • Na osvědčení o odborné způsobilosti, jehož platnost končí v době vyhlášeného stavu pandemické pohotovosti, se pohlíží jako na osvědčení platné, je-li splněna základní podmínka pro jeho prodloužení.
     
  • Podmínkou je podaná žádost u ÚKZÚZ o prodloužení platnosti osvědčení před uplynutím doby jeho platnosti. U držitelů osvědčení I. stupně postačuje k prodloužení podání přihlášky na kurz do vzdělávacího zařízení.
  • V případě, kdy je zapotřebí k výkonu povolání či podnikatelské činnosti osvědčení o odborné způsobilosti a žadatel dosud není držitelem žádného osvědčení, bude po dobu vyhlášeného stavu pandemické situace akceptováno na místo osvědčení podání přihlášky do vzdělávacího zařízení k jeho získání.

 

Samotné kurzy a zkoušky, které nemohly proběhnout v době nouzového stavu a pandemické pohotovosti, budou realizovány ve lhůtě do 31.12.2021, přičemž tato lhůta může být adekvátně upravena dle délky trvání mimořádných opatření.

 

 

* Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů