Od 1.7.2023 dochází ke změně v odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Od 1.7.2023 dochází ke změně v odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Pro získání osvědčení 1. stupně bude stačit kurz provedený u zaměstnavatele (školitel musí mít 2.nebo 3. stupeň způsobilosti). Platnost osvědčení bude 1 rok. Kurz bude zaměstnavatel předem písemně ohlašovat na UKZUZ min. 5 dní předem. Obsah kurzu a rozsah (6 x 45 min. výuky) stanoví vyhláška o odborné způsobilosti. Ostatní možnosti získat osvědčení 1. stupně zůstávají v platnosti.
Dále dochází ke změně u osvědčení 2. stupně a definice studijních programů, u kterých se osoba považuje po 3 roky automaticky za držitele osvědčení 2. stupně.
Podrobnější informace najdete ZDE.