OD 1.1.2022 – EVIDENCE HNOJENÍ ELEKTRONICKY S POVINNÝM PŘEDÁNÍM UKZUZ

OD 1.1.2022 – EVIDENCE HNOJENÍ ELEKTRONICKY S POVINNÝM PŘEDÁNÍM UKZUZ

OD 1.1.2022 – EVIDENCE HNOJENÍ ELEKTRONICKY S POVINNÝM PŘEDÁNÍM UKZUZ

Novela zákona o hnojivech č. 299/2021 Sb. stanovila zemědělcům další administrativní povinnosti:

1. zimoviště zvířat musejí být schválená v havarijním plánu
2. Všichni musí vést evidenci výnosů hlavního a vedlejšího produktu u všech plodin s výjimkou trvalých travních porostů
3. Zemědělci obhospodařující více, než 20 ha zemědělské půdy, budou povinni vést evidenci hnojení elektronicky a do 31.1. následujícího roku ji zaslat na UKZUZ.

Ustanovení jsou účinná od 1.1.2022

Znění novely 299/2021 v příloze