O víkendu proběhl 14. ročník Královéhradeckých krajských dožínek

O víkendu proběhl 14. ročník Královéhradeckých krajských dožínek

Letošní dožínky nabídly pětadvaceti tisícům návštěvníků nejen regionální
produkty, ale i soutěže pro děti a bohatý kulturní program.

Královéhradecké krajské dožínky sice skrápěl v sobotu odpoledne déšť, ale na návštěvnosti

to nebylo znát. U stánků potravinářů a trhovců se tvořily fronty a lidé nejen ochutnávali, prodejci

hlásí dobré tržby. Zaplněná byla hlediště u pódií, kde se vystřídala řada kapel a mažoretky, ale

také se oceňovali zemědělci a vítězové soutěže Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje

2017.

Páteční program dožínek patřil Dni propagace zemědělství a hlavně dětem. Téměř tisíc dětí ze

základních a mateřských škol z celého kraje sbíralo razítka za soutěže do herních karet, které byly

druhý den slosovány a na děti čekaly pěkné ceny. Seznámit se mohly také se zemědělskou technikou,

prací se psy, drezůrou koní a poznat, jak se stříhají ovce či spřádá vlna.

Sobotní program tradičně zahájil dožínkový průvod s kočárovou jízdou městem. Vyrazil od zimního

stadionu na Malé a Velké náměstí, poté po malém okruhu k Magistrátu města, kde se připojily

mažoretky a kapela s Dóžou – maskotem Královéhradeckých dožínek. Slavnostní program dále

pokračoval oceněním nejlepších zemědělců kraje. Za úspěchy v rostlinné výrobě bylo oceněno

Zemědělské družstvo Všestary, akciová společnost AGRO Žlunice, společnost s r.o. Agro Jaroměř,

akciová společnost ZOPOS Přestavlky a soukromý zemědělec Ladislav Chmelík z Horních Vlčkovic.

Diplomy za úspěchy v chovu skotu převzali představitelé Agrodružstva Lhota pod Libčany, AGRO

Bystřice, a.s., Zemědělského družstva Dolany, Zemědělského družstva Dobruška a Ing. Jan Zuzánek

z Bernartic u Trutnova. Oceněny byly také úspěchy v chovu prasat, a to konkrétně společnost MAVE

Jičín, a.s, a farma Ovčí Dvůr Mgr. Jana Kováče především za šlechtění ovcí a koz. Vítězem v kategorii

drobnochovatelů se za práci ve prospěch Českého svazu chovatelů stala ZO ČCH Smidary, která již od roku 1964 pravidelně pořádá výstavy, které jsou na vysoké úrovni. Nejlepší rodinnou farmou roku

2017 se stala farma rodiny Petra Kareše z Holovous. Zvláštní ocenění za významný přínos pro rozvoj

zemědělství v Královéhradeckém kraji bylo uděleno za celoživotní práci Ing. Ludmile Štěpánkové, která se celý svůj pracovní život pohybovala v prostředí živočišné výroby a plemenářství.

Na dožínkách se také představili a převzali ocenění vítězové soutěže Potravina a potravinář

Královéhradeckého kraje. Spotřebitelé svým hlasováním na trzích vybrali vítězné výrobky v

jednotlivých kategoriích. Celkovým vítězem, ale i vítězem v kategorii Mlýnské a pekárenské výrobky

se v letošním 12. ročníku soutěže stala společnost BEAS, a.s., pekárna Lično s výrobkem Štrůdlík

s jablky. Ocenění v dalších kategoriích viz www.dozinky.cz.

Řada zástupců obou parlamentních komor, představitelů Královéhradeckého kraje a města Hradec

Králové využilo možnosti zúčastnit se diskuse se zemědělskou veřejností. Diskusní kulatý stůl

uspořádal pořadatel dožínek – Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje. Představitelé

kraje a zemědělských organizací reagovali na diskutovaná témata jako voda v krajině, zemědělské

školství, doprava a obslužné komunikace a podpora zemědělců v kraji. Všichni se shodli na nutnosti

vzájemné úzké komunikace a řešení nastolených témat. Ohledně problematiky školství je již stanoven

termín na další jednání. Obě strany považují proběhlou diskuzi za přínosnou a věří, že díky spolupráci

je šance mnoho problémů řešit. Příští rok bude možné na 15. Královéhradeckých krajských dožínkách

zrekapitulovat, jak bude spolupráce úspěšná.