Novinky mezi huminovými látkami

Novinky mezi huminovými látkami

Společnost AMAGRO s. r. o. nabízí v České republice produkty s různými koncentracemi super čistých huminových látek. Je výhradním distributorem huminových preparátů Lignohumát a výrobcem dalších produktů. V příštím roce se trh s lignohumáty rozroste o dva nové přípravky s obsahem nanokalcia a křemíku.

Lignohumát je vyráběn z přírodní suroviny a je výsledkem nejnovější technologie. Huminové látky se při výrobě nezískávají těžbou a následným čištěním sloje, ale v procesu okysličené hydrolytické konverze lignosulfonanu či ligninu, případně jiných organických látek. Podle Lubomíra Rákose, ředitele firmy AMAGRO s. r. o., dochází díky čistým huminovým látkám k posílení zdravotního stavu porostu, zvýšení imunity rostlin vůči chorobám, ochraně proti přísuškům, zasolení, předávkování herbicidy a dalším škodlivým faktorům.

Látky s příznivým vlivem na rostliny

Mezi vlajkové lodi portfolia přípravků společnosti AMAGRO s. r. o. patří Lignohumát Max a Ligno Aktivátor. „Po šestnácti letech působení na trhu máme stabilní klientskou základnu. Mohou za to zejména naše nosné produkty, tedy lignohumáty ve formě tekuté či práškové. Také Ligno Aktivátor si brzy našel svoje místo na trhu, je vhodný zejména jako přídavek k mořidlu při moření obilnin,“ dodal. Ředitel společnosti připomněl i problémy s hnojivem Ligno Super NPK, jehož některé složky vyráběla společnost Fosfa a. s. sídlící v Poštorné, která výrobu hnojiv před časem ukončila. „Podařilo se nám však navázat spolupráci s novým výrobcem ve Francii, takže distribuce hnojiva Ligno Super NPK pokračuje,“ řekl. Toto hnojivo vykazuje podle Lubomíra Rákose velmi dobré stimulační účinky a má i výhodné dávkování 2 l/ha, obdobné přípravky bez lignohumátů se většinou aplikují v dávce 5 l/ha.

„Začali jsme dělat pokusy s novým preparátem Phytocare vyráběným francouzskou firmou Tribo Technologies. Jde o nanokalcium s 10 % lignohumátu. Preparát dosahuje v našich pokusech excelentních výsledků, proto ho chceme nechat přes zimu zaregistrovat tak, aby byl připraven k použití pro nadcházející sezónu. Jeden gram takzvaného nanovápníku má vnější plochu 38 metrů čtverečních. Jde o dražší přípravek, ale zemědělci ocení jeho fungicidní účinek zejména v obilninách,“ řekl Lubomír Rákos. Příští rok má doplnit portfolio společnosti i humát obohacený křemíkem na zpevnění pletiv proti poléhání.