NOVELA ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE

NOVELA ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE

Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů rozšíří okruh subjektů, na které se bude vztahovat. Nově budou pravidla závazná i pro firmy s obratem nad 51 milionů korun.

Návrh zákona také doplňuje seznam konkrétních nekalých praktik oproti současné legislativě, která platí od roku 2009. Nově tak bude například hrozit vysoká pokuta odběrateli, který bude po dodavateli zemědělského nebo potravinářského zboží požadovat peníze za reklamu, na které se předem nedohodli.
Za nekalou, a tedy nelegální obchodní praktiku, se bude považovat také zrušení objednávky zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků podléhajících rychlé zkáze v době kratší než 30 dnů přede dnem jejich dodání.
Nezákonné bude rovněž, když obchodník bude na zemědělci nebo potravináři vymáhat náklady spojené s prošetřením stížnosti spotřebitele, aniž by se dodavatel dopustil pochybení.

Novela upřesňuje i náležitosti, které musí být obsaženy ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem.

Návrh zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití vypracovalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a ÚOHS. Novelu dále bude projednávat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Celá informace ZDE.