Novela zákona o rostlinolékařské péči

Novela zákona o rostlinolékařské péči

Zákonem č. 369/2019 Sb., kterým se od 15.1.2020 mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (RLP) se mění některé povinnosti uživatelů přípravků na ochranu rostlin (POR):

1. ruší se povinnost písemně žádat UKZUZ o povolení použití přípravku klasifikovaného jako akutně toxický kategorie 1 nebo 2 před jeho aplikací, oznamování krajským hygienickým stanicím zůstává
2. Úprava oznamovacích povinností před aplikací rodenticidů a POR nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely
– oznamovací povinnost má vlastník nebo uživatel pozemku (už ne ten, kdo POR aplikuje)
– přípravky nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely – oznamují se majitelům včelstev
do 2 km od ošetřovaného pozemku
-aplikace směsi POR, která byla v rámci řízení o povolení UZKZU posouzena: jeli směs POR s jiným POR, hnojivem nebo pomocným prostředkem uvedena na etiketě přípravku a není uvedeno, že je pro včely nebezpečná nebo zvlášť nebezpečná a není uvedeno, že UKZUZ směs neposoudil, nezachází se s těmito směsmi jako nebezpečnými pro včely
– zrušena povinnost projednat aplikaci rodenticidů s uživatelem honitby, ochranu zvěře řeší Zákon o myslivosti

Celá informace ZDE