Novela zákona o rostlinolékařské péči od 1.7.2023

Novela zákona o rostlinolékařské péči od 1.7.2023

zdroj.: eagri.cz ; ukzuz.cz 12.12.2022

Novela rostlinolékařského zákona stanoví z pohledu uvádění přípravků na ochranu rostlin  na trh povinnost označení přípravků určených pro profesionální uživatele 2D kódy a distributorům těchto přípravků povinnost zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat.
Dále novela zákona zjednodušuje proces vzájemného uznávání povolených přípravků podle předpisu EU v jiném členském státě ze zóny, do níž patří i Česká republika. Nově se závěry, související s ochranou zdraví lidí, přebírají ze země původu bez dalšího hodnocení. 

Novinkou pro distributory vzájemně uznaných pomocných prostředků bude povinnost zaslat oznámení ÚKZÚZ před jejich prvním uvedením na trh v ČR. I zde se jedná o zjednodušení, toto oznámení nahradí složitější proces povolování. 

Zemědělci hospodařící na výměře větší než 200 hektarech budou po účinnosti novely zákona povinni vést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků v elektronické podobě, umožňující jejich následné elektronické zpracování a předávat je ÚKZÚZ, a to do konce měsíce následujícího po aplikaci. Způsob a formát bude upřesněn vyhláškou o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.

Zákon mimo jiné umožňuje  aplikaci přípravků ve formě granulí a kapslí pomocí dronů, i bez povolení letecké aplikace. 
 
Ke změnám dochází i v případě odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. U osvědčení I. stupně dochází ke změně platnosti, a to na jeden rok v případě, že se jedná o kurz organizovaný zaměstnavatelem.  Nově k poskytování znalostí v rámci tohoto kurzu je oprávněn držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně.  

V případě osvědčení II. stupně odborné způsobilosti nově vydává osvědčení pověřené vzdělávací zařízení. Zároveň zajišťuje po dohodě s Ústavem a místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví konání zkoušek a vyhlašuje termíny nejméně 6 měsíců před dnem jejich konání. Zkoušejícím u zkoušek může být pouze osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady pro odborného školitele. 

Účinnost novely rostlinolékařského zákona je od 1. července 2023. 

Celá informace ZDE.


Přílohy: 

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (ÚKZÚZ) (eagri.cz) 

Zákon č. 273/2022, kterým se mění zákon o rostlinolékařské péči 

Podrobnosti k označování přípravků 2D kódy a úložišti dat lze získat na webu ÚKZÚZ.