NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 334/1992 Sb.

NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 334/1992 Sb.

Novela Z o ochraně půdního fondu 334/2029 platná od 1.7.2024:
1.  považuje krajinné prvky za součást zemědělského půdního fondu. Při zakládání krajinného prvku již nebude nutné žádat o vynětí ze ZPF.
2. umožňuje výsadbu stromořadí podél silnic: stromy je možné sázet, pokud odstup od sousedního pozemku je minimálně 0,5 m
3. umožňuje výstavbu fotovoltaických elektráren na ploše trvalých kultur
 Informace ZDE.

Aktuální znění zákona ZDE