Novela vyhlášky o označování zvířat č. 174/2019

Novela vyhlášky o označování zvířat č. 174/2019

Od 1.8.2019 nabyla účinnosti novela vyhlášky o označování zvířat 136/2004 Sb.
Novela obsahuje:
1.  Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku
2. Odsun prasat na „dočasná hospodářství“ 
3. Registrace chovatelů prasat, která jsou určena k lidské spotřebě
4. Registrace chovatelů prasat, která nejsou určena k lidské spotřebě – „mazlíčci“
5. Změna tiskopisu „Hlášení o přemístění na dočasné hospodářství“ pro ovce a kozy
6. Změny údajů, které byly nahlášeny registračním lístkem
7. § 32 Vedení evidence formou počítačové databáze
8. Hlášení porodní hmotnosti turů

Podrobnosti najdete v přiloženém materiálu.