Nové přehrady na Královéhradecku

Nové přehrady na Královéhradecku

Nové přehrady jsou nejakutnější v povodí Moravy a Královéhradecka

Dne 7. 7. 2017 se v Praze sešla Mezinárodní přehradní komise, která řešila hydrologické problémy v ČR z pohledu výstavby přehrad jako jednou z možností boje proti  suchu i povodním. „Potřeba výstavby nových přehrad je v České republice v současnosti nejakutnější v povodí Moravy a na Královéhradecku“ řekl předseda Českého přehradního výboru Ladislav Satrapa. 

Aktuálně největší sucho podle Satrapy ukazují mapy v povodí Moravy, kde je situace katastrofální. Další problematickou oblastí je střední tok Labe. Trvale problematické je Královéhradecko, kde už je situace s dodávkou vody napjatá.

Kromě velkého sucha se Česká republika v posledních letech potýká i s rozsáhlými povodněmi. Podle Satrapy jsou přehrady schopné řešit oba extrémy současně. 

Výstavba přehrad může mít ale také negativní dopad na vodní ekosystém, kdy se zcela mění původní podmínky pro život jak pro živočichy, tak pro rostliny v dané oblasti.