NOVÁ VYHLÁŠKA O PŘÍPRAVCÍCH A POMOCNÝCH PROSTŘEDCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN č. 132/2018 Sb. ze dne 28.6.

NOVÁ VYHLÁŠKA O PŘÍPRAVCÍCH A POMOCNÝCH PROSTŘEDCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN č. 132/2018 Sb. ze dne 28.6.

Úplné znění vyhlášky najdete zde: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2018&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2

28.6.2018 vyšla ve Sbírce zákonů nová vyhláška o používání prostředků na ochranu rostlin, která nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 32/2012 Sb. O přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Nová vyhláška upravuje jednak oblast zkoušek, značení a skladování přípravků a dokumentaci při prodeji, ale také stanovuje obsah záznamů, které musejí vést profesionální uživatelé při použití přípravků. V těchto záznamech dochází k přidání další položky – údaj, jestli použitý přípravek zafungoval, nebo ne.

§11 – způsob vedení záznamů o používaných přípravcích a pomocných prostředcích profesionálními uživateli:
– kniha s průběžně očíslovanými stránkami nebo elektronicky
– záznam nejpozději následující pracovní den po aplikaci
– záznam o účinku se provádí pro ověření účinku
– pokud je přípravek nebo prostředek aplikován službou, musí záznamy vést jednak osoba, která službu provedla, jednak uživatel pozemku, který službu objednal
– záznam o aplikaci:
                – identifikace pozemku – katastr, obec, okres, parcela nebo číslo dílu půdního bloku v LPIS
                – sklad rostlinných produktů – obec, označení skladu
                – skleník – obec, označení skleníku
                – mořící stanice – obec, označení mořící stanice
                – ostatní případy podobně podle umístění
– identifikace ošetřovaného objektu:
                – druh ošetřované plodiny, stromu, produktu, osiva, sadby
– rozsah nebo množství ošetřovaného objektu  – např. hektary
– datum aplikace – den, měsíc, rok
–  ?plný název přípravku nebo pomocného prostředku
– dávku na jednotku
– identifikaci cílového škodlivého organismu
– jiný účel použití  – desikace, moření, ošetření ran atd.
– OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI OPATŘENÍ ve formě výsledku účinnosti opatření ve formátu 1 = účinný, 0 = neúčinný
– záznamy je možné vést i v evidenci hnojiv

Účinnost vyhlášky 15. dnem po zveřejnění ve Sbírce = 13.7.2018
Ruší se vyhlášky 32/2012 Sb. a 326/2012 Sb.