NOVÁ VRSTVA EROZE UŽ JE NA PORTÁLU FARMÁŘE

NOVÁ VRSTVA EROZE UŽ JE NA PORTÁLU FARMÁŘE

Na Portálu farmáře najdete novou vrstvu eroze, jak by měla platit od podzimu 2024, ale doufejme, že se podaří vyjednat oddálení na podzim 2025.

Vrstva je viditelná v LPIS po rozsvícení žároviček Eroze, Nová eroze, Zdrojová vrstva