Nezaložení porostu meziplodin – kalamitní výskyt hraboše – info ÚKZUZ a SZIF

Nezaložení porostu meziplodin – kalamitní výskyt hraboše – info ÚKZUZ a SZIF

UKZUZ oznámil dne 20.8.2020, že ve vyjmenovaných okresech nedoporučuje zakládání meziplodin.

Důvodem je, aby se nevytvářely na takových plochách příznivé podmínky pro další množení hraboše.

Jde o okresy Blansko, Chomutov, Jičín, Kladno, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník, Ústí nad Orlicí. Zemědělci z těchto okresů, kteří nebudou zakládat v rámci greeningu naplánované  porosty ozimých meziplodin,  musejí podat Ohlášení vyšší moci na SZIF a to do konečného termínu pro založení porostu  (6.září).

Zemědělci z ostatních okresů greeningové ozimé meziplodiny založit musejí i při vysokém výskytu hraboše a OVM podávají v případě, že porosty z důvodu poškození hrabošem nevzejdou.

Informace SZIF – ohlášení vyšší moci meziplodiny ZDE.

Tisková zpráva UKZUZ k nezasetí meziplodin ZDE.