Některé změny v dotacích PRV 2019

Některé změny v dotacích PRV 2019

Dobré životní podmínky zvířat a směnný kurz pro výpočet sazby v roce 2019

Dobré životní podmínky zvířat: NV 58/2019 Sb., novela NV 74/2015 Sb. 
–  roční závazek od 1.3. do 28.2./29.2. následujícího kalendářního roku 
– retenční období od 1.6. do 28.2./29.2. následujícího kalendářního roku 
– sazba dotace Zajištění výběhu pro suchostojné krávy nově 42 EUR/VDJ
– sazba dotace na Zlepšení životních podmínek pro prasničky – 147 EUR/VDJ

Směnný kurz pro výpočet sazby v roce 2019
– pro AEKO, EZ, LFA, Zalesňování, Natura 2000, DŽPZ a Leso-envi – 25,724 Kč/ EUR
– 1. zalesnění, soubor lesního porostu a druhová skladba lesů pro žádosti podané v letech 2007 – 2013 – 25,752 Kč/EUR

Podrobnosti v přiložených souborech