Nejvyšší čas na zadání souhlasu s předáváním dat z GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA do PGRLF

Nejvyšší čas na zadání souhlasu s předáváním dat z GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA do PGRLF

Nový a jednodušší způsob administrace potvrzení na dotace mohou využít klienti se sjednaným pojištěním plodin či hospodářských zvířat.

V loňském roce GČP společně s PGRLF spustili pilotní provoz výměny dat s ohledem na administraci podpory pojištění. Tuto možnost využilo téměř tisíc klientů GČP. V současné době evidujeme téměř dvojnásobek smluv se zadaným souhlasem. 

Celý proces je pro klienty (zemědělce) mimořádně jednoduchý. Na začátku udělí v rámci aktualizace pojistné smlouvy souhlas s předáním dat potřebných pro nárok na dotaci pojišťovně. Ta následně zajistí automatické předání dat do PGRLF. Klienti tak již nemusí dokládat potvrzení o předepsaném a uhrazeném pojistném v listinné podobě a nedokládají ani platby (výpisy z účtů).  

Jarní aktualizace plodin je vhodnou příležitostí, kdy lze do smlouvy vložit souhlas s elektronickou komunikací s PGRLF. 

Pozitivem, kromě snížení administrativní zátěže, by měla být rovněž brzká výplata podpory. Elektronicky zaslaná data se na PGRLF kontrolují automaticky a pokud je vše v pořádku nepodléhají další ruční kontrole. 
Připomínáme, že klient musí nejprve podat žádost o podporu na PGRLF a až následně uhradit pojistné.