Navýšení limitu podpory de minimis na 20 tisíc EUR

Navýšení limitu podpory de minimis na 20 tisíc EUR

Od 14.3.2019 dojde k navýšení limitu podpory de minimis pro zemědělskou prvovýrobu pro jeden podnik ve tříletém období  z 15 tisíc na 20 tisíc EUR.
Navýšen byl i národní strop kumulativní výše podpory de minimis z 1% roční produkce na 1,25% roční produkce (tedy 61,87 mil. EUR).
Členské státy si mohou navíc navýšit individuální i národní limit až na 25 tisíc EUR a 1,5% roční produkce. ČR s tím ale nepočítá.
Toto nařízení má platnost do 31.12.2027.

Podrobnosti v přiloženém článku.