Návrhy důležitých legislativních norem

Návrhy důležitých legislativních norem

Vyhláška o ochraně půdy proti erozi a novela Mysliveckého zákona 449/2001 Sb.

Vyhláška o ochraně půdy proti erozi a novela Mysliveckého zákona 449/2001 Sb.

Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí:
– stanoví přípustnou míru ztráty půdy erozí
– způsob hodnocení erozního ohrožení
– opatření ke snížení erozního ohrožení
– pozemky nevhodné ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
–  je možné připomínkovat do 2.1.2020.

Návrh novely mysliveckého zákona:
– 
zrušení normovaných stavů zvěře
– zrušení povinnosti zakládat políčka pro zvěř
– myslivecké plánování v elektronické podobě, myslivecký informační systém v elektronické podobě
– povinnost viditelného reflexního prvku na oblečení při společném lovu
– plán mysliveckého hospodaření jako dohoda mezi držitelem a uživatelem honitby, změny plánu hospodaření po dohodě mezi držitelem a uživatelem honitby bez schválení orgánu státní správy myslivosti
– ruší povinnost pětiletých posudků zjištění vhodné výše lovu spárkaté zvěře
– ruší jednotný termín provedení sčítání zvěře
– ruší se povinnost držení loveckých psů v honitbě
– odstranění některých omezení lovu spárkaté zvěře a zakázaných technologií při lovu
– odstranění omezení lovu divokých prasat, daňčího  a srnčího při společném lovu
– ruší zákaz lovu na pozemcích, kde probíhá sklizeň
– úprava lovu zvěře na čekané na hranici mezi honitbami
– změna v požadavcích na držitele loveckého lístku
– úprava evidence a kontroly ulovené zvěře
– prodloužení termínů pro uplatnění škod způsobených zvěří na zemědělských plodinách
– další změny
– připomínkuje se do 20.1.2020

Celé znění návrhů legislativních předpisů najdete v přiložených souborech.