NÁVRH STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP 2021 – 2027, STAV ZPRACOVÁNÍ ŘÍJUEN 2020

NÁVRH STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP 2021 – 2027, STAV ZPRACOVÁNÍ ŘÍJUEN 2020

NÁVRH STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP 2021 – 2027, STAV ZPRACOVÁNÍ ŘÍJUEN 2020

Práce na SP probíhají a budou pokračovat paralelně s postupem vyjednávání legislativy i neformálních konzultací s EK.
Limitujícím faktorem pro dopracování a schválení Strategického plánu SZP je prodlení v legislativním procesu jak k VFR, tak k sektorové legislativě. Bez znalosti finálních podmínek VFR nemůže být finalizován ani Strategický plán SZP.

Aktuálně se na tvorbě Strategického plánu SZP kromě pracovníků MZe, ÚZEI a externích odborníků podílí i externí hodnotitelé (hodnotitel ex-ante Strategického plánu SZP, hodnotitel vhodnosti zavedení finančních nástrojů a hodnotitel SEA). Průběžně je dokument konzultován s partnery z řad nevládních organizací. Novou oblastí, která bude rovněž zapracována, jsou strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a „Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030“.

Návrh Strategického plánu SZP najdete ZDE.