Návrh společné zemědělské politiky (SZP) 2021 – 2028

Návrh společné zemědělské politiky (SZP) 2021 – 2028

Návrh společné zemědělské politiky (SZP) 2021 – 2028_dle dostupných informací k 4. 6. 2018 zpracovala Ing. Jezberová

Ing. Jezberová zpracovala souhrn návrhu, dále budou probíhat diskuse, bude se vyjadřovat sektorová rada Evropské komise a Evropský parlament

– zastropování povinné na úrovni 100.000,- Eur se započtením osobních nákladů
           
– pravděpodobně tyto peníze zůstanou v členském státě
– 60% objemu prostředků jsou přímé platby (= I. pilíř, PP), 30% na PRV (II. pilíř) a VCS (= citlivé komodity)
– členské státy budou vypracovávat strategické plány, budou schvalovány do 6 měsíců
– zkrácení rozpočtu SZP o 5%, PP krácení o 3,9%, PRV krácení o 15%
– 15% z přímých plateb půjde na VCS (= citlivé komodity), z toho 3% na bílkovinné plodiny
– 60% přímých plateb na „základní podporu příjmů“  (
základní platba asi 2.500 – 3.500 Kč/ha)
– kombinace degresivity a zastropování

– DEGRESIVITA na SAPS i VCS dohromady:
            – do 60.000,- Eur bez krácení
            – 60 – 75 tis. Eur krácení o 25%
            – 75 – 90 tis. Eur krácení o 50%
            – 90 – 100 tis. Eur krácení o 90%

ZASTROPOVÁNÍ
              – týká se VŠECH přímých plateb (vázaných i cuplovaných)
              – maximální přímé platby by byly reálně 81,250 tis. Eur/podnik + osobní náklady
              – do osobních nákladů se započítávají i daně a sociální a zdravotní pojištění – výpočet bude velmi komplikovaný
              – počítá se s průměrnou mzdou na AWU (AWU = Agricultural Working Unit = přepočítaný pracovník podle metodiky FADN, 1 AWU odpovídá cca 1800 h práce / rok. Do AWU jsou zahrnováni často jak zaměstnanci, tak pracující rodinní příslušníci zemědělských podniků).
             – staré členské země mají vyšší mzdy, proto budou jejich faktické stropy vyšší než u nás
            – dnes degresivita SAPS 5% nad 150 tis. Eur

– MÍSTO ZASTROPOVÁNÍ LZE POUŽÍT PLATBU NA PRVNÍ HEKTARY (v ČR na prvních 89 ha) – uvažuje se o využití v ČR místo zastropování

– OZELENĚNÍ: greening skončí, nastoupí přísnější ECO-SCHEME
            – eco-scheme = ekologické programy např. ekologické pásy pro opylovače, zelené hnojení, zapravování kejdy atd
– rozšíření CROSS – COMPLIANCE
            – přibydou minimální osevní postupy, stanoví členské země
            – žadatel bude muset splňovat indikátory – stanoví členská země (např. zlepšování vody, udržitelné používání prostředků na ochranu rostlin a minerálních hnojiv atd.)
– členské státy zpracují plány výživy – podnět pro zemědělce k pěstování ovoce a zeleniny

– PODPORA CITLIVÝCH KOMODIT: 15% z přímých plateb, z toho 3% na bílkovinně plodiny