Návrh protierozních opatření pro osev_návrh podzim 2018

Návrh protierozních opatření pro osev_návrh podzim 2018

K projednání pracovní skupinou cross-compliance 28.5.2018

V příloze pod textem je shrnutí návrhu DZES 5, který bude platit od roku 2019, tedy pravděpodobně pro osev podzim 2018. Souhrn vypracovala Ing. Jezberová, akreditovaný poradce RIS KHK. Zároveň upozorňuje, že jde stále o návrh a může v něm dojít ke změnám.  Materiál je zpracován tak, jak vyplývá z textu návrhu, nezohledňuje případná upřesnění nebo vysvětlení, která by k němu mohla být  vydána.