NÁVRH NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO ZÁKONA

NÁVRH NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO ZÁKONA

NÁVRH NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO ZÁKONA

 

26.1.2021
Přípravky na ochranu rostlin pro profesionální pěstitele se nejspíš začnou označovat čárovými kódy. Nový systém má bojovat proti falzifikátům. Česko je ve falšovaných prodejích pesticidů nad evropským průměrem. Falzifikáty dovážené do ČR činí 17,8 procenta z prodejů za 930 milionů korun. V evropských státech představoval prodej falšovaných pesticidů 13,8 procenta.

Informace o pohybech přípravků po republice se budou zaznamenávat do úložiště dat, nový systém tak umožní sledovat přípravky v každém článku distribuce. Úložiště bude spravovat ministerstvo zemědělství.

Systém by měl obsahovat povinné vedení evidence o uvádění přípravků pro profesionály v elektronické podobě.

Novela také zavádí definice pro přemnožené organismy, které můžou působit hospodářské škody. Bude definovat práh škodlivosti, na který bude navazovat zvýšený stav a kalamitní stav. Podobně se to již používá u přemnožených zvířat, v posledních letech například u hrabošů.

Podle novely by zemědělci také povinně odevzdávali evidenci použitých přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin elektronicky. Nemuseli by pak odevzdávat výkazy.

Zákon, pokud jej Parlament schválí a prezident podepíše, by měl začít platit od 1. července 2022.