NÁVRH NOVÉ SZP, KTERÝ SE BUDE PROJEDNÁVAT PO EVROPSKÝCH VOLBÁCH

NÁVRH NOVÉ SZP, KTERÝ SE BUDE PROJEDNÁVAT PO EVROPSKÝCH VOLBÁCH

Zdroj: AK ČR, 4.4.19
Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI) hlasoval dne 2. dubna 2019 o podobě návrhu nové SZP, o které se bude dále vyjednávat až po volbách do Evropského parlamentu 23. – 26. května 2019. Nový EP bude s návrhem buď dále pracovat, nebo ho úplně zamítne a vyjednávání začne od začátku. 
Definice skutečného zemědělce: členské státy musí implementovat definici aktivního, nikoli skutečného, zemědělce. Žádná podpora nesmí být udělována těm, jejichž zemědělská aktivita představuje pouze nevýznamnou část jejich celkové ekonomické aktivity.
Zastropování: zastropuje se částka přímých plateb nad 100.000,- EUR, odečet maximálně 50% reálných nákladů na zaměstnance.
Pokud stát 10% PP použije na redistributivní platby (zvýšená platba na první hektary), zastropování nemusí uplatnit.
VCS: roční platba s pevným stropem
Rozdělení prostředků v I. pilíři: min. 60% na základní podpory, min. 5% na redistributivní platby, min. 20% ekoschémata, min. 2% mladí zemědělci
Rozdělení prostředků ve II. pilíři: min. 30% AEKO
Transfery mezi pilíři: Z I. do II. pilíře max. 15%, z II. do I. pilíře max. 5%.
Podrobněji v přiloženém článku.