NÁRODNÍ DOTACE – TERMÍNY ŘÍJEN 2020

NÁRODNÍ DOTACE – TERMÍNY ŘÍJEN 2020

NÁRODNÍ DOTACE – TERMÍNY ŘÍJEN 2020

 02. 10. 2020

Stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL).

Všechny žádosti a doklady, i jejich změny, se podávají výhradně elektronicky prostřednictví Portálu farmáře SZIF: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod 

příjem Žádostí o dotaci pro rok 2021

DP

Žádosti o dotaci

termín příjmu

3.h.

Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele

1. 9. 2020 – 30. 9. 2021

v následujícím měsíci: pokračuje příjem 3.h.

příjem Dokladů k žádostem za rok 2020
žadatelé, kteří mají podanou žádost za rok 2020, musí podat v příslušném termínu Doklady prokazující nárok na dotaci
Na PF i veřejném webu SZIF byly dnes zveřejněné potřebné vzory různých potvrzení a dokladů k DP 8.F., 20.A., 20.C., 20.D., které žadatelé musí přiložit ke svému podání Dokladů prokazujících nárok na dotaci – odkud se dají tyto vzory stáhnout viz návod na konci tohoto e-mailu. K dispozici tamtéž jsou také příručky pro žadatele k podání prokázání nároku na dotace.
 

DP

Doklady prokazující nárok na dotaci

termín příjmu

3.a.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (biologická ochrana)

1. – 15. 10. 2020

3.c.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (testování)

1. 10. – 20. 12. 2020

3.d.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (šlechtění)

1. 10. – 20. 12. 2020

3.h.

Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele

1. 10. – 30. 11. 2020

3.k.

Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

1. – 31. 10. 2020

8.F.

Podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže

1. – 31. 10. 2020

9.A.a.

Speciální poradenství – živočišná výroba

1. 10. – 15. 12. 2020

9.A.b.1.-3.

Speciální poradenství – rostlinná výroba

1. 10. – 15. 12. 2020

9.E.

Školní závody

1. – 15. 10. 2020

15.5

Odstraňování sedimentu z loviště

1. 6. – 31. 10. 2020

20.A.

Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

1. – 31. 10. 2020

20.C.

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

1. – 31. 10. 2020

20.D.

Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

1. – 31. 10. 2020

       

v následujícím měsíci: pokračuje příjem 3.c., 3.d., 3.h., 9.A.a., 9.A.b.1.-3.

Doklady je možné na PF připravovat v Aplikaci pro přípravu účetních a daňových dokladů již předem v průběhu celého aktuálního dotačního období. Takto připravené doklady mohou pracovníci SZIF průběžně kontrolovat a řešit případné problémy ještě před samotným konečným podáním Dokladů v termínu jejich příjmu.

Příručky a další informace k podávání Žádostí o dotaci i Dokladů prokazujících nárok na dotaci
Na PF jsou ke každému DP shromážděny dokumenty ke stažení – text Zásad a případná zpřesnění Zásad, příručky, vzory potvrzení a dalších dokladů k žádostem. Tyto dokumenty jsou přehledně roztříděné (kromě obecných dokumentů k ZND) podle jednotlivých DP pod prvním tlačítkem Národní dotace v nabídce Nová podání – je třeba odrolovat až k druhé polovině webové stránky.

oddělení PŽ a LPIS pro Olomoucký kraj
pracoviště Olomouc
Státní zemědělský intervenční fond

Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, info@szif.cz

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond