Národní dotace bude od 1.1.2020 administrovat SZIF

Národní dotace bude od 1.1.2020 administrovat SZIF

Zásady pro rok 2020 ke stažení ZDE

– podávání žádostí, dokladů a doručování výhradně prostřednictvím Portálu farmáře
– všichni žadatelé musí mít zařízený přístup do PF
– podávání žádostí bude na PF spuštěno 6.1.2020
– ŽÁDOST O DOTACI MUSÍ BÝT PODÁNA PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE PŘEDMĚTU DOTACE NEBO PRÁCE NA PROJEKTU (tzv. „motivační účinek dotace“)
– dříve podané předběžné žádosti o dotace na roky 2017, 2018 a 2019 bude SZIF považovat za podané řádně a nebude nutné je podávat znovu prostřednictvím PF
– výplata dotace nemusí být provedena do konce roku, proto u některých dotací bude možné výdaje uplatňovat až do 31.12.
– některé dotace požadují zařazení žadatele do kategorie mikro, malých, středních nebo velkých podniků

Podrobnosti najdete ZDE