NÁRODNÍ DOTACE 3.i NA UZNANÉ OSIVO VYJMENOVANÝCH PLODIN

NÁRODNÍ DOTACE 3.i NA UZNANÉ OSIVO VYJMENOVANÝCH PLODIN

NÁRODNÍ DOTACE 3.i NA UZNANÉ OSIVO VYJMENOVANÝCH PLODIN

Od 1.7. do 15.7.2021 je možné podávat žádosti o dotaci na použití uznaného osiva 3.i:
– osivo lnu
: do výše 18 000 Kč/t uznaného osiva lnu

– osivo konopí setého: do výše 100 000 Kč/t uznaného osiva konopí setého

– osivo luskovin (hrách polní, peluška, vikev, bob, lupina, čočka, fazol, cizrna, sója): do výše 3 000 Kč/t uznaného osiva luskovin

– osivo pícnin:

skupina I v kategorii SE a E:         do výše 58 500 Kč/t uznaného osiva pícnin

skupina I v kategorii C:                  do výše 45 000 Kč/t uznaného osiva pícnin

skupina II v kategorii SE a E:        do výše 39 000 Kč/t uznaného osiva pícnin

skupina II v kategorii C:                 do výše 30 000 Kč/t uznaného osiva pícnin

skupina III v kategorii SE a E:       do výše 27 300 Kč/t uznaného osiva pícnin

skupina III v kategorii C:                do výše 21 000 Kč/t uznaného osiva pícnin

skupina IV v kategorii SE a E:       do výše 17 550 Kč/t uznaného osiva pícnin

skupina IV v kategorii C:                do výše 13 500 Kč/t uznaného osiva pícnin

– směs pícnin: v případě použití směsi osiv více druhů pícnin se částka vypočte dle podílu jednotlivých druhů z míchacího protokolu směsi.

 

– podpora je poskytována v režimu de minimis
– stanoveno max. množství použitého osiva/ha
– doklady prokazující nárok na dotaci:

   – doklady o kvalitě osiva
   – doklady o skutečně vynaložených uznatelných nákladech souvisejících s nákupem osiva
   – doklady o zaplacení

– povolené druhy pícnin určené k výsevu:

 

Skupina pícnin

Druhy pícnin

Skupina I.

trojštět žlutavý

Skupina II.

čičorka pestrá,

jetel luční, jetel zvrhlý, jetel nachový, jetel perský, jetel plazivý,

mezidruhový kříženec jetel Pramedi,

komonice bílá,

medyněk vlnatý,

ovsík vyvýšený,

psárka luční,

psineček obecný, psineček veliký, psineček výběžkatý,

štírovník růžkatý,

tolice dětelová,

tomka vonná,

úročník lékařský,

vičenec ligrus,

vojtěška setá

Skupina III.

 

bojínek hlíznatý, bojínek luční,

mezirodové hybridy Festulolium,

jestřabina východní,

jílek vytrvalý,

kostřava červená, kostřava drsnolistá, kostřava luční, kostřava rákosovitá, kostřava ovčí,

lipnice bahenní, lipnice hajní, lipnice luční, lipnice smáčknutá, metlice trsnatá,

poháňka hřebenitá,

srha laločnatá, srha Aschersonova

Skupina IV.

jílek hybridní, jílek mnohokvětý italský, jílek mnohokvětý jednoletý,

lesknice kanárská, lesknice rákosovitá,

sveřep samužníkovitý, sveřep vzpřímený, sveřep bezbranný

 

Celá informace ZDE a ZDE