Národní dotace 2020 – schváleno 3,8 miliardy korun

Národní dotace 2020 – schváleno 3,8 miliardy korun

Do odvětví živočišné výroby by mělo směřovat 2,7 miliardy Kč, do rostlinné výroby 351 milionů Kč, do potravinářství 578 milionů Kč, do ostatních aktivit 193 milionů Kč. Obce obdrží na péči o zvířata zabavená majitelům 3 miliony Kč.

Celá informace: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_ministerstvo-zemedelstvi-podpori-v-roce.html