Nařízení vlády k opatření pro oblasti s přírodními omezeními

Nařízení vlády k opatření pro oblasti s přírodními omezeními

Dne 10.3.2023 v částce 37 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření pro oblasti s přírodními omezeními s účinností od 1. dubna 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními.