Nákup a užití mléka mlékárnami rok 2017

Nákup a užití mléka mlékárnami rok 2017

Výsledky statistického zjišťování Mlék (MZe) 6-12. Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků. 

Odbor účetnictví a statistiky (13230), Oddělení státní statistické služby 
Dagmar Rajhelová, tel. 221 812 548, dagmar.rajhelova@mze.cz 

Nákup a užití mléka mlékárnami – říjen 2017

Úvod (PDF)     Komentář (DOC)     Mléko říjen 2017 (XLS)     Mléko – přehled roku 2017 (XLS)     
Porovnání 
údajů za říjen 2017, září 2017, říjen 2016 (XLS)     Vývoz syrového mléka – přehled roku 2017 (XLS)     Grafy (XLS)

Informace k nákupu a užití mléka v předešlých měsících lze zjistit na http://www.apic-ak.cz/nakup-a-uziti-mleka-mlekarnami-rok-2017.php#obsah