Náhrady proti šelmám a dravcům se nově hradí ze 100%

Náhrady proti šelmám a dravcům se nově hradí ze 100%

Zdroj: 30.8.19, AOPK ČR

V květnu 2019 schválila Evropská komise zvýšení náhrady pro chovatele hospodářských za ochranu proti útokům dravců a šelem na 100% vynaložených nákladů.
Zvýšená podpora se hradí od 29.8.2019.

MZe a MŽP jednají  o novém programu Péče o vlka, ze kterého by bylo možné chovatelům hradit i náklady např. na léčbu zvířat, kafilerii atd.

Upravenou výzvu MŽP a pravidla k podávání žádostí o podporu na ochranná opatření proti šelmám najdete zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113

Celá zpráva: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/stat-bude-chovatelum-hradit-veskere-naklady-na-zabezpeceni-chovu-proti-dravcum-a-selmam/