NAHLÁŠENÉ EROZNÍ UDÁLOSTI SE OD LETOŠKA OHLAŠUJÍ I OBCÍM

NAHLÁŠENÉ EROZNÍ UDÁLOSTI SE OD LETOŠKA OHLAŠUJÍ I OBCÍM

NAHLÁŠENÉ EROZNÍ UDÁLOSTI SE OD LETOŠKA OHLAŠUJÍ I OBCÍM 
Zdroj: SPÚ, 9.7.2019, zkráceno
Nahlášené erozní události jsou pomocí informačního systému LPIS automaticky předávány majitelům postižených pozemků. Nově Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy předává tyto informace i zástupcům samospráv, v jejichž katastrálním obvodu byla erozní událost zaznamenána.
Celorepublikový portál monitoringu erozních událostí slouží již několik let. Pomocí něj bylo zaznamenáno již bezmála 1400 erozních událostí, z toho 158 jen v letošním roce. Informace z monitoringu poskytují Ministerstvu zemědělství přehled o postižených oblastech, ale i zpětnou vazbu o účinnosti přijatých opatření. Lokality zaevidované v tomto systému jsou dále posuzovány a mohou na nich být zpřísněny pravidla hospodaření, kterými je dále podmíněno vyplácení zemědělských dotací.
Monitoring eroze: www.me.vumop.cz  
Celá zpráva: https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/nahlasene-erozni-udalosti-nove-putuji-i-k-zastupcum-samosprav.html