Nabídka volných pracovníků z Ukrajiny do zemědělství

Nabídka volných pracovníků z Ukrajiny do zemědělství

20. 03. 2020


V návaznosti na požadavky některých sdružení a asociací na řešení platnosti schengenských pracovních víz a pracovních povolení bych rád odkázal na usnesení vlády 248 z 13.3.2020 o automatickém prodloužení obou titulů.

Při prověřování stavu na MPSV jsem byl informován o výrazné vlně propouštění ukrajinských pracovníků a o snaze jejich zaměstnání v ČR. Podle informace MPSV se automatické prodloužení týká nejen stávajícího pracovního zařazení, ale Úřady práce vyřizují (údajně velice rychle) i nové žádosti ukrajinských pracovníků, kteří přišli o zaměstnání a našli si práci u jiného zaměstnavatele tak, aby mohli využít prodloužení svého schengenského víza. Toho mohou využít noví zaměstnavatelé v ČR.

Doporučení, na která pracoviště Úřadu práce se obrátit:
 https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR