NABÍDKA ÚČASTI ČESKÝCH FIREM  NA PRESTIŽNÍM MEZINÁRODNÍM VELETRHU INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE 2020

NABÍDKA ÚČASTI ČESKÝCH FIREM  NA PRESTIŽNÍM MEZINÁRODNÍM VELETRHU INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE 2020

Ministr zemědělství zve české firmy k účasti na prestižním mezinárodním zemědělském a potravinářském veletrhu IGW 2020, který se uskuteční ve dnech 17. – 26. 1. 2020 v Berlíně (Německo)

S cílem podpořit firmy vyrábějící a obchodující s českými zemědělskými výrobky a potravinami v pronikání na zahraniční trhy připravuje Ministerstvo zemědělství na tomto veletrhu národní expozici o velikosti cca 180 m2.
Firmy budou mít v této expozici zajištěny zvýhodněné podmínky účasti (viz Příloha 1). Prezentace firem účastnících se veletrhu bude zahrnuta i v tištěném propagačním katalogu – Průvodce expozicí.

Přihlášku k účasti na stánku Ministerstva zemědělství na veletrhu IGW 2020 je nutno zaslat nejpozději do 15. 10. 2019 (viz. Příloha 1 a 2).

Veškeré informace budou současně zveřejněny na