Nabídka k zapojení zemědělců do pilotních projektů SEN4CAP a DROMAS

Nabídka k zapojení zemědělců do pilotních projektů SEN4CAP a DROMAS

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nabízí zemědělcům zapojení do projektů SEN4CAP a DROMAS, realizovaných pod záštitou Evropské kosmické agentury (ESA). Cílem projektů je vytvoření aplikací umožňujících monitoring vývoje porostu, detekci anomálií a sledování vybraných ukazatelů bez nutnosti sběru pozemních dat v terénu.

V roce 2017 se začalo se sběrem dat z travních porostů, nyní se sběr dat rozšiřuje i na ornou půdu.

Bližší informace k projektu najdete v přiloženém materiálu.

Zájemci o zapojení do projektů prosíme kontaktujte Ing. Lucii Šavelkovou, Ph.D., tel. 724 308 570, e-mail lucie.savelkova@szif.cz  do 11.6.2018