NA BALENÍ OVOCE A ZELENINY NENÍ TŘEBA UVÁDĚT REGISTRAČNÍ ČÍSLA UKZUZ

NA BALENÍ OVOCE A ZELENINY NENÍ TŘEBA UVÁDĚT REGISTRAČNÍ ČÍSLA UKZUZ

NA BALENÍ OVOCE A ZELENINY NENÍ TŘEBA UVÁDĚT REGISTRAČNÍ ČÍSLA UKZUZ

08.02.2021 | ÚKZÚZ

Při dozoru nad dodržováním rostlinolékařských předpisů inspektoři ÚKZÚZ zjišťují, že provozovatelé uvádějí na obalech konzumní cibule registrační čísla, která profesionálním provozovatelům přiděluje ÚKZÚZ. Upozorňujeme, že legislativa tuto povinnost nestanovuje.

ÚKZÚZ upozorňuje profesionální provozovatele, že uvádění registračního čísla je fytosanitárními předpisy vyžadováno pro balení nesadbových brambor. Tato povinnost neplatí pro přímý prodej konzumních brambor jejich pěstitelem v místě vypěstování, na lokálních trzích nebo do stravovacích zařízení.

Další informace k tématu.