MŽP OPĚT POSKYTUJE DOTACI NA LIKVIDACI KALAMITY HRABOŠE

MŽP OPĚT POSKYTUJE DOTACI NA LIKVIDACI KALAMITY HRABOŠE

Od 16.10.2023 do 31.1.2023 17:00 hod bude možné žádat o podporu 500,- Kč/ha na cílenou likvidaci hraboše na zemědělské půdě.
Podmínky:
– území s kalamitním výskytem = okresy uvedené v seznamu okresů s kalamitním výskytem hraboše UKZUZ, žadatel nepotřebuje další potvrzení od UKZUZ o počtu nor
– aplikace do nor 2 – 10 kg/ha, aplikuje pracovník s minim. 1. stupněm odborné způsobilosti k nakládání s přípravky, aplikace řádně nahlášená UKZUZ a myslivcům
– průběžně sbírat uhynulé hraboše
– po ukončení aplikace opatření proti přemnožení hrabošů (např. berličky)
– Na aplikaci na pozemcích s výskytem chráněných druhů je nutné mít povolení OOP (křeček, sysel, sova pálená, sýček obecný) https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=82685927279942ffbae18be948d371d9.
– V opačném případě je možné požádat o náhradu újmy: https://nature.cz/nahrada-ujmy.
– žádost se podává prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP

Kompletní návod na řešení při výskytu hraboše UKZUZ ZDE.

Podmínky získání dotace od MŽP a text výzvy najdete ZDE.