MZE VYSVĚTLUJE USPOŘENÝCH 6 MLD. ZE SPOLUFINANOVÁNÍ SZP V KONSOLIDAČNÍM BALÍČKU

MZE VYSVĚTLUJE USPOŘENÝCH 6 MLD. ZE SPOLUFINANOVÁNÍ SZP V KONSOLIDAČNÍM BALÍČKU

V Konsolidačním balíčku vláda pro kapitolu 329 – MZE počítá s úsporou  v dotacích na lesní hospodářství 1,1 miliardy korun, vodní hospodářství 2 mld. korun, národní dotace do zemědělství 0,2 mld. Kč, rozpočet Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) má klesnout o 1 mld. Kč o sto milionů korun se sníží výdaje SZIF na marketing. Nejvýraznější položkou v úsporách ve výši 6 mld. Kč je úspora ve spolufinancování Společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství vysvětluje, o jaké peníze jde ZDE.