MZE PŘIPRAVUJE DOTACI PRO MAJITELE LESŮ NA KOMPENZACI ZTRÁT Z TĚŽBY KŮROVCOVÉHO DŘEVA

MZE PŘIPRAVUJE DOTACI PRO MAJITELE LESŮ NA KOMPENZACI ZTRÁT Z TĚŽBY KŮROVCOVÉHO DŘEVA

Mze připravilo návrh dotačního programu pro majitele lesů postižených kůrovcem. Ministerstvo financí počítá s podporou 2,5 miliardy Kč, z toho asi 1,5 mld. Kč ještě letos.

Evropská komise notifikuje program podpory nejdříve na konci července.

Dotace bude určena pouze na kompenzaci ztrát z povinné těžby kůrovcového dřeva při prodeji za současné podnákladové ceny.

Podrobnější informace zde: http://www.agris.cz/lesnictvi/vlada-o-dva-tydny-odlozila-debatu-o-dotacich-pro-vlastniky-lesa?id_a=205281