MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH VOD Z VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ZÁVLAHY ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH VOD Z VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ZÁVLAHY ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH VOD Z VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ZÁVLAHY ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN

 

1.12.2020 – Práce je zaměřena na právní a normativní úpravy řešící nakládání s odpadními vodami, recyklaci vody ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu, možnosti úpravy odpadních vod, vliv používání odpadních vod na bezpečnost potravin a zhodnocení poptávky po recyklovaných vodách.

Funkční úkol se věnuje hodnocení odpadních vod z výrobních zařízení, které by mohly představovat alternativní zdroj vody k zavlažování a zajištění tak udržitelné produkce potravin. V České republice se recyklovaná voda v zemědělství zatím nepoužívá, ovšem s opakujícími se projevy sucha je možné, že tento způsob bude zaveden také na některých územích ČR. Problematikou závlah odpadními vodami v různých podmínkách i na různých plodinách se zabývá mnoho vědeckých týmů a pracovišť světa a průběžně tak přinášejí nové poznatky.

Možnosti využití odpadních vod z výrobních zařízení pro závlahy zemědělských plodin a rizika z toho plynoucí pro otázky bezpečnosti potravin (PDF, 555 KB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR