Možnost uskladnění kůrovcového dřeva mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa

Možnost uskladnění kůrovcového dřeva mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa

Plocha by měla být dostupná pro nákladní vozidla a zpevněná od 2 000 m2 více, oplocená, ale není podmínkou. Doba skladování je plánována v horizontu jednoho roku a více. Podmínky pronájmu by dojednával pronajímající přímo se zájemcem o uskladnění dřeva.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zjišťuje kapacitní možnosti uskladnění kůrovcové dřevní hmoty v kraji a následně, pokud bude zájem, bude vlastníky lesů směřovat na tyto vytipované skládky.

Zájemci o poskytnutí plochy k uskladnění dřeva nechť píší na email oakhk@seznam.cz.