Mor ovcí a koz

Mor ovcí a koz

UPOZORNĚNÍ SVS ČR NA OPATŘENÍ V CHOVECH PROTI ZAVLEČENÍ NÁKAZY MOREM MALÝCH PŘEŽVÝKAVCŮ
 

Chovatelé hospodářských zvířat náchylných na slintavku, kulhavku a mor malých přežvýkavců musí do odvolání zajistit, aby do jejich hospodářství nevstupovali lidé, kteří se v posledních 28 dnech pohybovali v oblastech zamořených touto chorobou.

Její ohniska jsou vyhlášena na území Evropské unie v Bulharsku, dále pak například v Turecku. Pokud to nezajistí, hrozí fyzickým osobám pokuta do 100 000 korun, podnikatelům a firmám až dva miliony korun. Do mimořádného veterinárního opatření nespadají zoologické zahrady. Opatření se týká hlavně obchodníků se zvířaty.

Více informací k tématu najdete v přiloženém souboru.