Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list za rok 2019

Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list za rok 2019

Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list za rok 2019

zdroj.:

SZIF
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

V Praze dne 27. dubna 2020
na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací listy za rok 2019 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2020.
Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce: Nová podání › V hnědých obdélníkových ikonách, které přísluší Žádosti PRV – projektová opatření › Další přílohy k žádostem › Monitorovací list. Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění, ve které je také uvedena informace jaké projekty mají povinnost monitorovací zprávu odevzdávat a jakým způsobem se monitorovací zpráva odesílá.
Příloha ZDE