Místní akční skupiny MAS Podchlumí, z.s.

Místní akční skupiny MAS Podchlumí, z.s.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV  2014-2020

Místní akční skupiny MAS Podchlumí, z.s. vyzývá zájemce k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV  2014-2020.

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“

Termín příjmu žádostí je od 18.6. – 4.7.2018.

Dne 11.6.2018 se koná konzultace pro žadatele v Holovousích 39 od 13,00 hodin.

Kontaktní osoba Ing. Štěpánková.  724 164 673,    stepankova@podchlumi.cz

Výzva se vztahuje na území MAS Podchlumí, z.s.    (www.maspodchlumi.cz).

Více informacích je uvedeno v dokumentu uloženém níže pod textem.