Ministr zemědělství představil priority českého předsednictví ve výborech Evropského parlamentu

Ministr zemědělství představil priority českého předsednictví ve výborech Evropského parlamentu

12.7.2022 – Tisková zpráva – V rámci českého předsednictví se ve dnech 11. a 12. července ministr zemědělství Zdeněk Nekula zúčastnil slyšení v Evropském parlamentu. Ve výborech pro zemědělství a rozvoj venkova, pro rybolov a pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin hovořil o prioritách a úkolech, které do konce tohoto roku budeme v rámci zemědělství řešit.

1. Akutní potřeba potravinového zabezpečení

2. posílení udržitelné role sladkovodní a mořské akvakultury a navýšení její konkurenceschopnosti ve vztahu ke třetím zemím.

3. pokrok v udržitelnosti zemědělství, zejména v oblasti potravinových systémů, dodávek zemědělských produktů a potravin, lesního hospodářství, rybářství, chovu hospodářských zvířat a biologické rozmanitosti.

4. Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“

5. Národní strategické plány
6. návrh nového nařízení o udržitelném používání pesticidů. České předsednictví zahájí projednávání návrhu a jeho cílem bude projít postupně jednotlivé okruhy a dosáhnout maximální shody na textu jednotlivých článků

7. nařízení o odlesňování. České předsednictví chce na toto téma zahájit trialogy Rady EU s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Celá informace ZDE.